Riksantikvaren med følge besøkte Vardø

Riksantikvaren med følge besøkte Vardø

Riksantivaren med følge besøkte Vardø den 4. april i forbindelse med verdiskapingsprosjektet Vardø Restored

Varanger museum fikk  den 4. april besøk av Riksantikvar Jørn Holme, Seksjonssjef Jostein Løvdal og  rådgiver Geir Tvedt i forbindelse med vårt verdiskapingsprosjekt, Vardø Restored, og agenda for dagen var blant annet presentasjon av prosjektaktiviteter og resultater, befaring av noen av restaureringsprosjektene, samt drøftinger om veien videre for prosjektet Vardø restored.

Gjestene fikk en byvandring  kombinert med møter hvor eiere fikk presentert sine restaureringsprosjekter. Blant eierene delegasjonen fikk treffe var Jørn Jensen eier av egnebuanlegget Østre Molokrok, Vaar Nilsen eier av O.M Nilsens bakeri, Bjørn Bangsund eier av butikk- og leilighetsbygget Trygdekontoret og Bjørn Bertheussen eier av gamle Grand Hotel.

Etter byvandringen presenterte Svein Harald Holmen, Rasmus Skrydstrup og Brona Keenan Varanger museums prosjekt Vardø Restored, som har vært en del av Riksantikvarens verdiskapingsprogram for kulturminner.

Vardø kommune ved ordfører Robert Jensen og Finnmark Fylkeskommune ved Kjetil Steigen fortalte om deres perspektiver på og forhold til Vardø Restored, og utviklingsarbeidet som prosjektet driver. Tilslutt ble det befaring på slippen der konstituert direktør/avdelingsleder Monica Dahl orienterte om museets arbeid med restaurering, sikring og dokumentering av Slippen som kulturminne.

IMG_2878 ed IMG_2859 ed IMG_2822 ed