Russland og Norge 1814 – 1944 – 2016

Russland og Norge 1814 – 1944 – 2016

Varanger museum fokuserer på forholdet mellom Russland og Norge i nord på et arrangement tirsdag 7. juni, i Store Studio på Ruija kvenmuseum (Grensen 1).

Anledningen er museets lansering av et hefte til utstillingen «1814 – 1944, Demokrati, kriger og frigjøring», som ble produsert i 2014, til 200-årsmarkeringen for grunnloven og 70-års markeringen for frigjøringen. Utstillingen og heftet gir et innblikk i utviklingen og de økonomiske og politiske omveltninger som skjedde i løpet av de 130 årene fra 1814 – 1944/45.

– Vi mener også det er viktig og riktig å sette lys på forholdet mellom Russland og Norge i dag, sier Sigrid Skarstein ved Varanger museum, som har jobbet med prosjektet siden starten. På arrangementet blir det derfor foredrag om samarbeidet mellom de to landene ved Marianne Soleim, Barentsinstituttet og Anja Kristina Salo, Barentssekretariatet. De vil snakke om henholdsvis «Norsk-russisk forskningssamarbeid ved Barentsinstituttet» og  «Barentssamarbeidet – Norges viktigste fredsinitiativ», der man blant annet trekker fram «Barentssamarbeidet som et åpent vindu i en krevende tid mellom Norge og Russland».

– Det har vært spenninger mellom Norge og Russland i nord, og det har vært stridigheter og uenighet, men aldri direkte krig mellom de to land. Og det har alltid vært samarbeid over grensen, også under den kalde krigen. Samarbeidet har vært særlig intenst siden Sovjetunionens oppløsning. Men klimaet mellom Norge og Russland er endret siden 2014, på nasjonalt plan. Derfor er det i dag ekstra viktig å ha kunnskap om historien i grenseområdet, og å sette fokus på det samarbeid som er satt i gang og som fortsatt drives. Vi mener det er av stor betydning å opprettholde en mellommenneskelig og kulturell kontakt, med våre gode samarbeidspartnere over grensen, sier Skarstein.

– Som avslutning på arrangementet den 7. juni vil vi, for dem som holder ut så lenge, vise en russisk film om frigjøringen av Øst-Finnmark: «Three years before the autumn», fra 2014. Den ble blant annet vist på filmfestivalen i Tromsø 2015, forteller Skarstein.

Arrangementet foregår på det tidligere NRK-bygget i Vadsø. Utstillingen settes opp og det vil bli omtale og salg av heftet. Detaljert program for kvelden finner du her.