Samarbeidspartner til Finnmark internasjonale litteraturfestival

Samarbeidspartner til Finnmark internasjonale litteraturfestival

Varanger museum er stolt samarbeidspartner til Finnmark internasjonal litteraturfestival. Festivalen er i regi av Finnmark fylkesbibliotek og ble for første gang gjennomført i Alta i 2010.  I år er festivalen igjen lagt til Kirkenes for andre gang.

Litteraturfestivalen presenterer årets tema som følgende på sin hjemmeside:

«Tema for årets festival er Mentalitet. Mentalitet – enkelt definert som «innstilling, sinnelag, tankegang» – er en grunnleggende del av menneskets egenart, og kan forstås både individuelt og kollektivt. På festivalen vil vi sette søkelys på egen og andres mentalitet, og våre tanker om mentalitet. Hvordan formes egentlig våre verdier, tenkemåter og handlingsmønstre, og hvordan forholder vi oss til dette i en globalisert tid? Litteratur er en viktig kilde til å forstå og få kunnskap om mentalitet. Gjennom fire festivaldager skal temaet speiles på ulikt vis, i litterære samtaler, debatter, konserter, foredrag, forestillinger og opplesninger.

I arbeidet med å konkretisere temaet har nye innfallsvinkler og spørsmål stadig dukket opp. Finnes det en nordnorsk mentalitet? Har vi en egen mentalitet i Finnmark, er vi annerledes enn Nord-Norge og Norge generelt? Finnes en felles nordisk mentalitet, eller en egen grenseboermentalitet?  Er oversatt litteratur og klassikere med på å forme vår felles mentalitet? Hva er forskjellen på mentalitet og identitet?»

For mer informasjon om hvilke forfattere og litteraturarrangementer du kan få med deg, sjekk ut

finnlitt.no