Samefolkets dag 100-års jubileum

Samefolkets dag 100-års jubileum

Feiring av samefolkets dag

I 2017 er det 100 år siden det samene holdt sitt aller første landsmøte. selvsagt ønsker Vardø museum å markere dette.
PROGRAM
*Åpning ved ordfører Robert Jensen
*Utstilling produsert av 5, 6 og 7 klasse ved Vardø barneskole
*Samisk mat fra restaurant og matfaglinjen ved Ove Lund
*Tegnefilm for de minste
*Museet har utstilling av samiske drakter
*Servering av kaffe/kakao og kaker

 

Flerbrukshuset i Vardø

Dato: 6. februar

Kl: 17 – 19