Bor du i et gjenreisningshus?

Bor du i et gjenreisningshus?

SINTEF Byggforsk og Husbanken søker personer som bor i gjenreisningshus.

Pressemelding fra SINTEF:

Nå kan du få hjelp til å redusere energibruken og øke bokvaliteten, samtidig som du bidrar til at gjenreisingsarkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi ivaretas.

SINTEF Byggforsk og Husbanken skal i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale kulturvernmyndigheter utarbeide forslag til løsninger for oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord. Forslagene skal ivareta kulturvernhensyn, gode bokvaliteter og redusert energibehov.

 

Vil få kvalifiserte råd

– Vi ønsker å ta utgangspunkt i boliger som finnes og boligeiere som har behov for gode råd om oppgradering, sier forsker og prosjektleder Solvår Wågø i SINTEF Byggforsk

 

Hvis du melder din interesse og blir valgt ut til å delta, vil du få en kostnadsfri gjennomgang av boligen din med energirådgiver og arkitekt fra SINTEF Byggforsk. Du vil få kvalifiserte råd om etterisolering for bedre komfort og lavere energibruk, og om ønskelig forslag til ombygging for bedre brukskvalitet, tilgjengelighet og bevaring av det arkitektoniske uttrykket.

 

– Målet er å komme fram til løsninger for oppgradering tilpasset boligeiernes behov, og så nært opp til dagens standard som mulig, sier Wågø.

 

Aktuelle hus Bare boliger som er bygget under gjenreisingen etter andre verdenskrig (1945–1960) er aktuelle. Dette kan være både eneboliger og flerfamilieboliger i tre eller mur. Det er ingen hindring om huset er delvis rehabilitert eller har påbygg fra senere tid. Fredete hus kan også være aktuelle for utredning.

 

Interessert i å delta? Send en mail til solvar.wago@sintef.no med tegninger, bilder og følgende opplysninger:

 

  • Boligens adresse
  • Byggeår
  • Gjennomførte tiltak
  • Ønskede tiltak

 

Vil du vite mer om prosjektet? Følg med på prosjektets nettside.