Skilting av Kiberg fort

Skilting av Kiberg fort

Nye og forsterkede infoskilt monteres på Kibergneset

Gjennom et prosjekt finansiert av Riksantikvarens ordning «Krigens kulturminner» er det blitt montert opp utbedret og forsterket merking av de ulike installasjonene og krigsmennene ved Kiberg fort. I tillegg skal det monteres 3 større infoskilt ved en senere anledning. (Arbeidet er ikke helt ferdigstilt, og vi tar forbehold om justeringer underveis.)

Montering har Vegard Lind foretatt og han har også vært teknisk og faglig konsulent. Informasjon og skilt er utarbeidet og laget av Erik Hårberg, kystfort.no.

Kart (5,3MB .jpg) over hva som fins på de forskjellige merkene (klikk på kartet, last ned og zoom inn).

 

Trykt eksemplar av kartet er også lagt ut på Partisanmuseet (Partisanveien 2) i Kiberg (åpent 09.00 – 18.00)
Det trykte A4 kartet er ment som en oversikt/peker til de ulike installasjonene/krigsminnene og man kan ikke lese av direkte informasjon av merkingen i dette formatet.