Slippens historie dokumenteres på film

Slippens historie dokumenteres på film

Slippen har vært en sentral del av havnemiljøet i Vardø og betydd mye for regionen. Den har også historie helt tilbake til Brodtkorbs ishavsskuter. Vi har nå gjennomført en dokumentasjon på film av Slippens drift og bruk gjennom intervjuobjekter. Anleggets betydning og mangfoldige drift over 80 år ønskes dokumentert i størst mulig grad.

Museet har arbeidet med anlegget Slippen i flere år. Vi har fått målt opp og tegnet anlegget samt fått det tilstandsregistrert. Sikrings – og restaureringsarbeidet er startet opp. En mulighetsstudie er laget og alle rom er fotodokumentert. Men ennå mangler det deler av informasjon om anleggets historikk, drift og bruk.  Kildene til denne type informasjon kan være Slippens egne arkiver eller kundearkiv mm. Men det kan også være informanter slik som tidligere arbeidere, eiere og brukere av Slippen.

En av Slippens to slippopptrekk.

Treverkstedet.

 

 

 

 

 

 

 

I denne omgang bestemte vi oss for å kontakte tidligere arbeidere på Slippen og dagens eier for å få mer informasjon. Slippen inneholder en stor del maskiner, verktøy og deler til reparasjon av båter. Informasjon om bruk av de ulike maskinene og selvsagt hva de forskjellige delene er, er viktig for oss å dokumentere. Det beste måten å dokumentere dette på mente vi var film, og var så heldig å få Werner Anderson med på laget for å gjøre jobben. På film kan vi få med forklaringer på hvordan maskiner fungerer ved å peke og fortelle, og få fortellinger om ulike deler og hvordan de ble brukt.

 

Sverre Krutnes intervjues.

Terje Bye intervjues. Terje Bye er eier av Slippen fra 1979 til i dag. Knut Bye, faren til Terje omkom på slippen i 1979. Han hadde da drevet den siden 2 Verdenskrig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble gjort dybdeintervjuer av Sverre Krutnes (f.1947) og Ragnar Jensen(f.1940), begge tidligere arbeidere på Slippen. Eier av Slippen i dag, Terje Bye ble også intervjuet. Han kunne fortelle oss eksakt når Slippen ble lagt ned, noe som skjedde i 1986. Han kunne også fortelle om tidligere eiere, økonomi og kunder på Slippen. Filmingen og intervjuene er primært tenkt som dokumentasjonsmetode, men vi ønsker også at deler av filmmaterialet kan benyttes til publiseringer, utstillinger etc.

Sverre Krutnes, tidligere arbeider på Slippen.

Ragnar Jensen og Werner Anderson.

 

 

 

 

 

 

 

Sverre og Ragnar ble også intervjuet på Slippen og vi gikk fra rom til rom for å dokumentere. De er de siste som har arbeidet på Slippen og har kunnskap om drift og bruk som vi ønsker å dokumentere for ettertiden. Sverre og Ragnar hadde et varmt og nært forhold til Slippen og kundene der og de kunne fortelle om episoder hvor de hjalp kunder med reparasjoner som krevde oppfinnsomhet for å finne ut av problemet. Problemene ble løst og kunden ble fornøyd.

Spesielt golyden fra motoren på vinsjrommet vekker gode minner.

Filmen som ble laget i forbindelse med dokumentasjonen kan du se her: https://youtu.be/QsNFFwo4Bok