Museumsverter sommersesongen 2019

Museumsverter sommersesongen 2019

Varanger museum skal ansatte museumsverter til årets sommersesong både i Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. Søknadsfrist er 29. april.

Grenselandmuseet i Kirkenes
Arbeidsoppgavene består av betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

Arbeidsperiode: 20.6 – 31.8.2019

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen, tlf. 78 99 48 86/berit.nilsen@varangermuseum.no

Strand museum i Pasvik
Arbeidsoppgavene består av betjening av museets resepsjon, butikk og kafé, i tillegg til noen oppgaver innenfor renhold og vedlikehold.

Arbeidsperiode: 23.6 – 4.8.2019

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Berit Nilsen, tlf.78 99 48 86/berit.nilsen@varangermuseum.no

Tuomainengården og Esbensengården i Vadsø
Arbeidsoppgavene består av betjening av museumsanleggene, guiding, butikk, og noe forefallende arbeid ute og inne.

Arbeidsperiode: 22.6 – 11.8.2019

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Mia Krogh, tlf. 454 87 256/mia.krogh@varangermuseum.no

Kjeldsenbruket på Ekkerøy
Arbeidsoppgavene består i hovedsak av å betjene kafé og butikk på Kjeldsenbruket, samt forefallende arbeid ute og inne.

Arbeidsperiode: 1.6 – 18.8.2019

Arbeidssted: Ekkerøy

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Mia Krogh, tlf. 454 87 256 / mia.krogh@varangermuseum.no

Pomormuseet i Vardø
Arbeidsoppgavene består av å betjene museets resepsjon og butikk, omvisninger i utstillingen, samt noen renholdsoppgaver.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Monica Dahl, tlf. 932 098 62/monica.dahl@varangermuseum.no

Arbeidsperiode: 17.06 – 18.08.2019

Vardøhus Festning
Arbeidsoppgavene består av å betjene festningens butikk, omvisninger i utstillinger og uteområdet, samt noen renholdsoppgaver. I tillegg daglige guidede turer på Steilneset minnested.

For mer informasjon kontakt: Avdelingsleder Monica Dahl, tlf. 932 098 62/monica.dahl@varangermuseum.no

Arbeidsperiode: 17.06 – 18.08.2019

 

Felles for alle stillingene

  • Søkere må beherske norsk og engelsk. Kjennskap til kvensk/finsk, tysk eller russisk er en fordel.
  • Søkere må ha interesse for og kunnskap om historie, være utadvendt og imøtekommende, og kunne jobbe selvstendig og praktisk.
  • Arbeidet vil være etter oppsatt arbeidsplan, og lønn i henhold til tariff.
  • Søknad med CV sendes til post@varangermuseum.no. Merk søknaden tydelig med hvilke av arbeidsstedene du søker på og hvilken periode du kan jobbe. Ønsker du å søke på flere steder, så gjør gjerne det. Vitnemål og attester framvises ved eventuelt intervju.

Søknadsfrist 29. april 2019

 

Foto: Knut Åserud