Søker kunstnere til prosjektet Kven connection

Søker kunstnere til prosjektet Kven connection

Kunstnere til gjestekunstprosjektet Kven Connection kan søke innen 22. februar.

Varanger museum avdeling Ruija kvenmuseum har fått 325 000 kr i øremerkede midler fra Norsk Kulturråd, til reise for kunstnere og kurator i det grenseoverskridende kunstprosjektet Kven connection. Kven connection er et tverrfaglig prosjekt initiert av Varanger museum i samarbeid med Art Promotion Centre, Lapland i Rovaniemi og Vadsø kunstforening.

– Norge og Finland er naboer og har felles kultur og historie. Gjennom prosjektet får kunstnere mulighet til å se og tolke denne historien med nye og spennende blikk, sier leder for Vadsø kunstforening Monica Milch Gebhardt.

Kven connection er en tematisk gjestekunstnerordning. Gjennom ordningen skal kunstnere utforske den tverrkulturelle dialogen i en tid preget av globalisering, og undersøke kvensk tradisjon i sammenheng med moderne kunst, transnasjonale identiteter og kulturminner. Kvenene er en nasjonal minoritet som kom til Norge fra Nord-Sverige og Finland hovedsakelig på 1700- og 1800-tallet, og deres etterkommere.

Fire finske og fire norske kunstnere fra ulike deler av kunstfeltet skal bo i Vadsø eller andre kvenske områder i Nord- Troms og Finnmark i perioden desember 2016 og august 2017. Gjestekunstnere blir bedt om å involvere seg i lokalsamfunnet under oppholdet og involvere befolkningen. Alle skal produsere verk av ulik art som skal inngå i en utstilling. Utstillingen vil bli presentert i Vadsø, Norge i 2017 og i Rovaniemi, Finland i 2018.

– Tildelingen er et viktig og stort steg mot å etablere Ruija kvenmuseum som en større og profesjonell arena for kvensk kunst og kulturhistorie, og vi er veldig glad for denne tilliten, uttaler avdelingsleder for Ruija kvenmuseum, Kaisa Maliniemi.

Kven connection vil bli kuratert av Anastasia Patsey fra Saint Petersburg Art Residency (SPAR). Anastasia Patsey vil utforske kvensk identitet basert på tema som språk, grenser og migrasjon.

Utlysningen har søknadsfrist 22. februar, les mer her: https://www.varangermuseum.no/hendelser/artist-call-kven-connection/

Foto øverst: Anastasia Patsey

Første møte i Kven connection-prosjektet i Vadsø 16. - 18. oktober 2015. Fra v.: Anastasia Patsey, Merja Brinon, Katariina Angeria, Kaisa Maliniemi og Monica Milch Gebhardt. Foto: Torill Olsen/SETT NORDFRA
Første møte i Kven connection-prosjektet i Vadsø 16. – 18. oktober 2015. Fra v.: Anastasia Patsey, Merja Brinon, Katariina Angeria, Kaisa Maliniemi og Monica Milch Gebhardt. Foto: Torill Olsen/SETT NORDFRA