Storskogsykkel på utstilling i Berlin

Storskogsykkel på utstilling i Berlin

En av syklene i museets samling, fra flyktningekrisen i 2015, stilles nå ut i et helt nytt dokumentasjonssenter for kunnskap og kollektiv hukommelse. Senteret ligger midt i Berlin og heter Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Foto fra utstillingen: Kurator Jochen Krüger.

Her belyses politisk, etnisk og religiøst motivert tvangsmigrasjon i det 20. århundre og i nyere tid. Forvisningen av tyskere under og etter andre verdenskrig, initiert av Tyskland, er utgangspunktet for utstillingens fortellinger. Videre reises spørsmål av universell betydning: Hvorfor blir folk tvunget til å migrere? Hvilke reiseruter må de bruke? Hva betyr det å miste hjemlandet? Hvordan kan de berørte starte på nytt?

Utstillingen er en mangesidig presentasjon av originale objekter, dokumenter og fotografier, samt feltrapporter og livshistorier. Vi er stolte av å bidra med sykkelen, som er et sterkt symbol fra vår grensehistorie i nyere tid.
Senteret åpnet 21. juni, med Forbundskansler Angela Merkel, og minister for Kultur og medier; Monika Grütters til stede.

Se hjemmesiden til senteret (på tysk og engelsk): https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/de/home

Det var i oktober 2015 at vi samlet inn fem sykler på Storskog grensestasjon. De resterende fire er stilt ut på Grenselandmuseet. Foto fra da sykkelen akkurat var blitt hentet: https://digitaltmuseum.no/021027389684/sykkel Se mindre