Vedlikehold på Strand kirkegård

Vedlikehold på Strand kirkegård

Museet utfører i disse dager sårt tiltrengt vedlikeholdsarbeid på den gamle kirkegården på Strand i Pasvik. Den var gravplass for norske og finske nybyggere i Pasvikdalen fra 1905 til 1944. Det er stakittgjerdet som omgir kirkegården som nå blir istandsatt av museumshåndverker Tore M. Larsen på Grenselandmuseet. Nærmere 200 personer ble stedt til hvile på Strand i de 40 årene kirkegården var i bruk. Strand kirkegård er i dag et verdifullt og vakkert kulturminne.

Strand kirkegård
Bilde: Tore M. Larsen og maskinfører John Ottar Eriksen på Strand kirkegård. Foto: Varanger museum.