Ta vare på kvenske/norskfinske kulturminner!

Ta vare på kvenske/norskfinske kulturminner!

Den pågående saken om et kulturminne i form av en tjæremile knyttet til den tidligste kvenske/norskfinske bosetningen i Alta, understreker behovet for en politikk for å bevare et representativt utvalg av kulturminner tilhørende denne nasjonale minoriteten.

Tjæremila er datert til 1700-tallet, og er dermed ikke automatisk fredet (fredningsgrensen er 1537 for norske kulturminner, hundre år for samiske). Skillemoen transformatorstasjon er nå vedtatt plassert rett oppå mila, som derved blir ødelagt. Transformatorstasjonen inngår i Statens kraftledning Balsfjord – Skaidi.

Verken utbygger eller offentlige myndigheter ser ut til ta på alvor at også den kvenske/norskfinske minoriteten har krav på vern av sine kulturminner. Dette er beklagelig, og resultatet er at disse kulturminnene gradvis vil forsvinne. Det er ikke en holdbar situasjon at kvenske/norskfinske kulturminner faller mellom to stoler på dette viset.

Styret i Varanger museum, som har den kvenske/norskfinske minoritetens historie og kultur som et av sine prioriterte områder, er av den oppfatning at det i dette tilfellet er tale om et kulturminne av ikke uvesentlig verdi. Dateringen av anlegget viser at tjæremila var i drift samtidig med den første kvenske/norskfinske bosetningen i Alta. Denne tidlige bosetningen er en viktig del av Finnmarks historie.

Foto: Alf Einar Hansen