Taket på Esbensengården er ferdig reparert – og gården kan igjen tas i bruk

Taket på Esbensengården er ferdig reparert – og gården kan igjen tas i bruk

Taket på Esbensengården ble ferdig i slutten av februar. Det tok litt lenger tid enn planlagt, siden det ble oppdaget mer råteskade enn forventet, da takpannene ble fjernet. Det var en meget nødvendig reparasjon, som ble gjort i siste liten. Museet sender en takk til alle som har vært med og muliggjøre denne store takreparasjonen. Nå skal taket være tett i minst 100 år til.

Det er utført meget godt arbeid. Det er viktig at vedlikeholdet blir utført med kunnskap slik at ikke opplevingsverdien går tapt for fremtidige generasjoner, noe vi mener dette prosjektet har ivaretatt. Våre gamle bygg er en viktig del av kulturarven vår. Bygningene forteller om levekår, dagligliv, håndverk og materialkunnskap gjennom flere hundreår.  

Det gjenstår litt oppryddingsarbeid rundt husene nå når snøen går, og til sommeren skal gården males, slik at den igjen framstår som det praktanlegget det er.  

Museet sender en takk til alle som har vert med og muliggjøre denne store takreparasjonen, både kommunen, UNI og andre som har bidradd økonomisk, Kulturminnecompaniet som har utført arbeidet og våre samarbeidsparter Finnut og Alpha.   

Dette er en anerkjennelse av at bygningsvern er viktig, slik at vi kan være stolte av våre gamle bygninger, som det ikke er så mange av i Finnmark. Vi ser også at folk setter pris på dette. Mange har sett det på nettsiden og kommentert på Facebook.