Unik fotoskatt

Unik fotoskatt

Ellisif Wessels fotografier fra Sør-Varanger er et enestående dokumentasjonsmateriale fra tiden rundt forrige århundreskiftet, og bildene hennes finnes i flere museumssamlinger landet rundt. Den suverent største samlingen av Wessel-bilder finnes imidlertid ved Grenselandmuseet i Kirkenes. Nå arbeides det med å registrere og digitalisere den store Wessel-samlingen.

Samlingen i Kirkenes består av rundt regnet 200 glassplater, flere hundre positiver og, ikke minst 10 fotoalbum. Ellisif Wessel gav gjerne slike album i gave til venner og kjente.

Fotografiene er en unik dokumentasjon av mennesker, bygninger, natur og kulturlandskap i Varanger på slutten av 1800-tallet og tiden fremover.

Samtlige bilder vil etter hvert gjøres tilgjengelig på Digitalt museum.

Bildet: Registrator Gry Andreassen arbeider nå med å registrere og digitalisere museets store Wesselsamling. Foto: Varanger Museum.