Utgivelse av museumspublikasjon

Utgivelse av museumspublikasjon

salg hefte plakatRett før sommeren ga Varanger museum ut heftet «1814-1944, Demokrati, kriger og frigjøring». Museet fokuserer på forholdet mellom Russland og Norge i nord i hefte som ble laget til utstillingen «1814 – 1944, Demokrati, kriger og frigjøring». Utstillingen ble produsert i 2014, i samarbeid med Murmansk regionale museum, til 200-årsmarkeringen for grunnloven og 70-års markeringen for frigjøringen.

Heftet gir en kortfattet oversikt over og et enkelt innblikk i utviklingen og i de økonomiske og politiske omveltninger som skjedde i løpet av de 130 årene fra 1814 – 1944/45, og er på norsk og russisk.

Det har vært spenninger mellom Norge og Russland i nord, og det har vært stridigheter og uenighet, men aldri direkte krig mellom de to land. Det har alltid vært samarbeid over grensen, også under den kalde krigen. Samarbeidet har vært særlig intenst siden Sovjetunionens oppløsning, men klimaet mellom Norge og Russland er endret siden 2014, på nasjonalt plan. Derfor er det i dag ekstra viktig å ha kunnskap om historien i grenseområdet, og å sette fokus på det samarbeid som er satt i gang og som fortsatt drives. Vi mener det er av stor betydning å opprettholde en mellommenneskelig og kulturell kontakt, med våre gode samarbeidspartnere over grensen, sier en av forfatterne av heftet, Sigrid Skarstein.

Heftet kan kjøpes i alle våre museumsbutikker, eller bestilles på nett.