Utstilling, fra ide til design

Utstilling, fra ide til design

Denne uka var det fagseminar for de ansatte i Varanger museum, i Inari, Finland.

Turen hadde et spennende program med hovedtema utstilling, fra ide til design. Med besøk i Saamelaisarkisto/Samisk arkiv, museet Siida, og Design House Idoli, i tillegg til foredrag med industrielle formgivere og utstillingsdesignere Antti Siltavuori og  Barbro Kulvik, fikk de ansatte varierte perspektiver på hvordan gjenstander, bygninger og kunnskap presenteres, utstillingsdesign og formidling til publikum.

I Siida ble vi kjent med museets utstillinger og publikumsformidling både innendørs og utendørs. Foto: Gyrid Øyen, Grenselandmuseet.