Uttalelse til Forsvarsdepartementet

Ikke legg ned Krigsdekorasjonsprosjektet – motstandsarbeidet i Finnmark må hedres

Styret i Varanger museum IKS ser med bekymring på meldingene i media om at Krigsdekorasjonsprosjektet, som ble opprettet i 2009, står i fare for å bli skrinlagt, og at Forsvarsdepartementet ikke ønsker å dele ut noen nye medaljer.

Blant våre museer er Partisanmuseet i Kiberg og Grenselandmuseet i Kirkenes, som begge har stort fokus på krigen i Finnmark og den spesielle formen motstandsarbeidet fikk, og måtte få, i vårt område.

Så sent som i januar 2015 gikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ut med en oppfordring om å nominere personer som kunne ha gjort seg fortjent til en av krigsdekorasjonene – Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren eller Krigsmedaljen. Over 1000 nordmenn er i løpet av denne tiden blitt foreslått hedret for sin krigsinnsats.

Forsvarsministeren uttalte den gangen:

«Dette er et viktig prosjekt. Vi gjør dette for å forsikre oss – så langt det er mulig – om at alle som sto for ekstraordinære bragder under den andre verdenskrig får den anerkjennelsen de fortjener.»

De nye signalene innebærer at den systematiske nedvurderingen av krigsinnsatsen i Finnmark, videreføres, og at det ikke vil bli delt ut flere medaljer til personer med bakgrunn fra den såkalte partisanvirksomheten lengst nord i landet.

Historien om partisanene handler om et hundretalls barn, kvinner og menn som flyktet til Sovjetunionen i 1940-41, og om rundt 50 av disse som gikk i vår den gang allierte, Sovjetunionen, sin tjeneste mot den tyske okkupasjonen av Norge. Halvparten av dem kom fra fiskeværet Kiberg i Øst-Finnmark. 23 av disse ble drept, og i tillegg ble 23 sivile henrettet av tyskerne for å ha samarbeidet med partisanene, mens 30 andre ble dømt til fengselsstraff i Tyskland.

Vi kjenner til 27 landbaserte sovjetiske operasjoner i Nord-Norge, der nordmenn deltok. I realiteten var det antagelig langt flere. Det dreide seg i praksis om flere måneder lange opphold i berghuler ved Ishavet vinterstid. Foruten de ekstreme klimatiske forholdene, ble oppdragene vanskeliggjort av at Finnmark var det fylket i landet som hadde absolutt størst andel av tyske soldater. Så å si alle de ilandsatte agentgruppene ble rullet opp av tyskerne i løpet av krigen.

Det offisielle Norge har siden krigsavslutningen i 1945 fokusert på den motstandskampen som ble ført med utgangspunkt i Storbritannia. Vi trodde og håpet at Krigsdekorasjonsprosjektet innevarslet et nødvendig skifte av kurs. Realiteten pr. desember 2016 er at kun to militære utmerkelser er utdelt for deltagelse i motstandsarbeid i Finnmark, nemlig til Thor Centzen og Hans Skjervø, som fikk St. Olavsmedaljen med ekegren post portem for sin innsats i Pasvik. De to kom fra kompani Linge og var rekruttert av det britiske SIS.

Ikke én eneste partisan ble dekorert etter krigen. Det er vanskelig å forstå at dette kan skyldes annet enn kald krig og spionfrykt. Betydningen av partisanenes innsats fremstår i et helt annet lys når man ser på hvordan Sovjetunionen forholdt seg til denne. Tre av partisanene, Trygve Eriksen, Sverre Søderstrøm og Oddvar Sibblund, ble tildelt Den Røde Fanes Orden i løpet av krigen. Den Røde Fanes Orden var Sovjetunionens høyeste militære utmerkelse, ble tildelt for «personlig mot og tapperhet i kamp», og kan sidestilles med det norske Krigskorset. Flere andre fikk Den Røde Stjernes Orden, som best kan sammenlignes med St. Olavsmedaljen med ekegren.

Først på 1980-tallet ble noen av partisanene tilgodesett med en viss anerkjennelse fra norske myndigheters side, i form av Deltagermedaljen (som gis til personer som har «deltatt i krigen for Norge»). Trygve Eriksen, som altså var blitt tildelt så vel Den Røde Fanes Orden som Den Røde Stjernes Orden under krigen, fikk den norske Deltagermedaljen i posten i 1985…

Partisanene, deres familier og menneskene rundt dem, og til dels hele lokalsamfunn som Kiberg, gjennomgikk forferdelige prøvelser i sin motstand mot den tyske okkupasjonsmakten. Deres innsats har aldri fått den anerkjennelsen den fortjener. Vi henstiller på det sterkeste Forsvarsdepartementet om å videreføre Krigsdekorasjonsprosjektet, og derved bidra til at partisanene og deres familier får en grad av oppreisning og verdsetting av deres betydelige innsats.

 

Styret i Varanger museum IKS

Ved spørsmål, kontakt styreleder Kurt Wikan (90032225) eller direktør Frans-Arne H. Stylegar (56415950)