Vadsø museum – Ruija kvenmuseum søker avdelingsleder

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum søker avdelingsleder

Varanger museum avd. Vadsø søker avdelingsleder i 100% fast stilling!

Om museet og stillingen:

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å drive innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark, og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som er konsolidert i selskapet.

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er et lokalmuseum, med et nasjonalt ansvar for kvensk/norskfinsk historie. Kvenmuseet er et helårsåpent besøkssted med faste og midlertidige utstillinger. Avdelingen forvalter også flere kulturhistoriske bygg på vegne av Vadsø kommune.

Avdelingsleder er underlagt direktør og inngår i en ledergruppe. Ledergruppa har blant annet et hovedansvar for å utvikle og iverksette Varanger museums målsettinger, og sørge for at dette skjer i tett dialog med tillitsvalgte og medarbeidere. Stillingen har kontorsted ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Ansvarsområder, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

Avdelingsleder har det daglige, faglige og administrative (økonomi/personal) ansvar for sin avdeling. Vi søker deg som har høyere utdanning på hovedfag/masternivå innen relevante fag og god økonomiforståelse. Du har stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne. Du kan jobbe selvstendig og i team.

Vi ser etter deg med ledererfaring, fortrinnsvis fra museums- og kultursektoren. Som leder setter du samarbeid og samhandling høyt, du bygger tillit og gode relasjoner. Du kommuniserer tydelig og evner å motivere og inspirere dine medarbeidere. Avdelingsleder har HMS-ansvar for sin avdeling. Alle ansatte i Varanger museum er for øvrig medansvarlige for et godt arbeidsmiljø.

Varanger museum er en inkluderende arbeidsplass og vi ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer menn til å søke på stillingen.

Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

  • Lønn etter tariff
  • Et åpent og trivelig arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Trening i arbeidstid (1 time/uke)
  • God pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist: 2.juni, 2024

Søknad med CV sendes til berit.nilsen@varangermuseum.no

2-3 referansepersoner bes om å bli oppgitt i søknaden.

Spørsmål om stillingen rettes til Berit Nilsen, direktør ved Varanger museum, Tel: 407 04 505.