Varanger museum er med på å gjøre Kirkenes til et bærekraftig reisemål

Varanger museum er med på å gjøre Kirkenes til et bærekraftig reisemål

Kirkenes er tildelt merket ‘’bærekraftig reisemål’’ av Innovasjon Norge. Kirkenes er dermed en av 21 destinasjoner i landet som har oppfylt kriteriene til merkeordningen.

Prosessen for å bli et bærekraftig reisemål startet allerede i 2018. Prosjektleder var Dag Norum fra Orinor. Norum hadde gode erfaringer fra tidligere arbeid med å lage masterplan med tre faser (2011-2015) for reiselivet i Sør-Varanger, samt å stifte destinasjonsselskapet Visit Kirkenes SA (2017). Styringsgruppa for både masterplanen og prosjektet ‘’bærekraftig reisemål’’ består av representanter fra reiselivet, Sør-Varanger kommune, Avinor (Kirkenes lufthavn), Orinor (tidligere Kirkenes næringshage) og Varanger museum v/Grenselandmuseet, Kirkenes.

Innovasjon Norge definerer bærekraftig reiseliv som at ‘’man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv. ‘’

Prosjektgruppa svarte på og dokumenterte 104 indikatorer, alt fra søppelhåndtering/sortering ved ulike reiselivsanlegg til tilgjengelighet av og informasjon om kulturhistorie/ kulturminner på nett og i offentlig rom.

10 viktige prinsipper for bærekraftig reisemål iflg. Innovasjon Norge er: 1. Kulturell rikdom 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet 3. Biologisk mangfold 4. Rent miljø og ressurseffektivitet 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier 6. Lokal kontroll og engasjement 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter.

Grenselandmuseet er stolt av å ha stått reiselivet nært i daglig drift og under prosjektet ‘’Bærekraftig reisemål’’.

Grenselandmuseet anser seg selv for å ha flere samfunnsroller. Museet er en kulturinstitusjon og samtidig en viktig del av reiselivet. Museet driver med forskning og utviklingsarbeid og samtidig er vi opptatt av å kunne tilby aktiviteter på lavterskelnivå. Museet skal være en kulturell storstue for lokalbefolkning og samtidig en attraksjon for tilreisende.

Både museer og reiselivet bør spille en viktig rolle for å nå FNS bærekraftsmål; utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, og stoppe klimaendringene innen 2030.

Foto: Silje Ingebrigtsen