Viktig avtale om samiske museumsgjenstander

Viktig avtale om samiske museumsgjenstander

Styret i Varanger museum IKS ønsker avtalen om tilbakeføring av samiske gjenstander fra sentrale museer i Oslo til samiske museer i landsdelen velkommen. Avtalen er basert på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at de samiske folk får eiendomsrett til denne delen av sin kulturarv.

Varanger museum har tidligere besluttet å deponere sin betydelige samling av østsamiske gjenstander ved det kommende Østsamiske museeet i Neiden.

Vi vil peke på at Varanger museum har som målsetting å formidle hele den etniske og kulturelt sammensatte historien i vår region – de samiske folkenes inkludert.

Blant de gjenstandene som omfattes av Bååstede-prosjektet, er mange med opprinnelse i Sør-Varanger, og en del også med opprinnelse i Vadsø. Styret ser frem til et positivt samarbeid med de samiske museene i regionen også i fortsettelsen, og håper at gjenstander fra Varanger museums geografiske virkeområde i fremtiden kan stilles ut og vises frem også ved våre museer.

Illustrasjonsfoto: Samiske gjenstander fra samlingen til Grenselandmuseet.