Viktig kildemateriale tilgjengelig på nett

Viktig kildemateriale tilgjengelig på nett

I samarbeid med Varanger museum har Riksarkivet skannet og gjort tilgjengelig på nett samtlige branntakster for Vadsø og Vardø. Branntakstene gir et unikt innblikk i arkitektur og byggeskikk i de to finnmarksbyene fra omkring 1850 og fremover.

For den som er interessert i hvordan gamle hus så ut og var konstruert, er branntakstprotokollene en sentral kilde. Her kan man finne opplysninger om byggematerialer, antall etasjer, piper, vinduer og dører, samt informasjon om de enkelte rom i huset. I branntakstprotokollen kan man så å si bli med lokale takstmenn fra rom til rom og danne seg en oppfatning av hvordan huset så ut.

Bevarte førkrigshus

Vadsø og Vardø skiller seg ut i den nordligste landsdelen ved å ha et betydelig antall gjenværende bygninger fra før 2. verdenskrig. Byene var utsatt for kraftig alliert bombing, men unngikk okkupasjonsmaktens nedbrenning av all bebyggelse.

Det ble påbudt å brannforsikre hus i kjøpstedene alt så tidlig som i 1767, og alle hus skulle takseres hvert 10. år. De eldste bevarte branntakstene fra Finnmark er fra tidlig 1800-tall, men det var bare et fåtall handels- og embetsgårder som ble forsikret. Fra ca. 1845 ble det vanlig å brannforsikre bygninger i begge byer. Takstene ble ført av magistrat eller byfogd.

Det digitaliserte materialet er viktig for museets arbeid med byggeskikk og praktisk bygningsvern.

Her kan du selv se de protokollene som nå er tilgjengeliggjort:

Vadsø

1869-1943           Branntakster matr.nr. 2-327        http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72298

1893-1957           Branntakster matr.nr. 340-642    http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72299

1846-1953           Branntakster nr. 1-79                    http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72300

1854-1849           Branntakster nr. 80-164               http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72301

1868-1934           Branntakster nr. 165-348             http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72302

Vardø

1846-1953           Branntakster nr. 1-83                    http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72303

1843-1955           Branntakster nr. 35-79                  http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72304

1855-1955           Branntakster nr. 80-123                http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72305

1863-1953           Branntakster nr. 135-179              http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72306

1866-1955           Branntakster nr. 180-229             http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72307

1864-1955           Branntakster nr. 230-319             http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72308

1884-1955           Branntakster nr. 320-399             http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72309

1899-1955           Branntakster nr. 400-629             http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72310

1879-1956           Branntakster for br.nr 5-752        http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/72311

Østervågen i Vardø representerer et av de eldste bevarte sammenhengende bygningsmiljøene i Nord-Norge. Foto: Varanger museum.
Østervågen i Vardø representerer et av de eldste bevarte sammenhengende bygningsmiljøene i Nord-Norge. Foto: Varanger museum.

 

Foto øverst: Branntakstene gir detaljert informasjon om husene i Vadsø og Vardø. Skjermdump fra Digitalarkivet.