Flygelet vender tilbake!

Flygelet vender tilbake!

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum fikk i 2017 inn det gamle flygelet, som i sin tid stod i NRKs Store studio, etter at det hadde levd et liv rundt om i byen da NRK sluttet å bruke det. Museet søkte prosjektmidler og det ble holdt støttekonserter med bidrag fra musikkmiljøet i Vadsø, deriblant Kulturskolen, Vadsø-korpsene og Omsåkor. Målet var å få midler til å restaurere dette historiske instrumentet slik at det kunne komme musikklivet i Vadsø til gode. Og nå er flygelet restaurert! Pianoverkstedet Holthe og Bakke AS i Oslo har utført arbeidet og flygelet fremstår i fordums prakt.

Vadsø menighetsråd har sammen med Scene Nord bidratt med midler til å sluttføre prosjektet, flygelet skal stå i Vadsø kirke fremover, og skal kunne brukes av så vel byens kantor og mange kor, som av profesjonelle musikere og kulturskole. Vi håper mange vil få gleden av både å bruke instrumentet og delta på konserter.

Vadsø kirke v/menighetskontoret er vertskap for flygelet, avtale om bruk gjøres med dem. Kontakt kirkekontoret på telefon 78 94 29 00

Prosjektmidler:
Vi takker Sparebankstiftelsen, Vadsø kommune, Willy Brandt-stiftelsen, Vadsø menighetsråd, Scene nord og alle som har deltatt på støttekonserter for bidrag

 

Disse har sponset flygelprosjektet

Historien om flygelets tilbakekomst.

Glimt fra velkomstkonserten for flygelet i Vadsø kirke 7. september 2022.