Ny belysning i luftskipsmasta utsettes

Ny belysning i luftskipsmasta utsettes

Museet i Vadsø fikk mange tilbakemeldinger fra publikum sist høst da flombelysningen på luftskipsmasta sluttet å virke. Det viser at luftskipsmasta og belysningen betyr mye for folk. Det vil bli lys igjen på masta, takket være midler fra «Samfunnsløftet» v/Sparebanken Nord-Norge og Vadsø kommune. Det vil imidlertid ta lengere tid enn antatt å få på plass nye lys.

I november 2019 søkte Vadsø museum- Ruija kvenmuseum penger fra Samfunnsløftet i Sparebanken Nord-Norge, og allerede i desember 2019 fikk vi positivt svar om støtte til halvparten av utgiftene. Deretter søkte museet til Vadsø kommune som eier av masta om de resterende 50%. Dette ble innvilget av formannskapet 25. mars i år.

Det må graves en ny kabel, og et nytt oppdatert flombelysningsanlegg skal bestilles. Prosjektet blir litt forsinket, men man regner med at ny lyssetting vil være på plass fra høsten 2021.

Samfunnsløftet

Sparebankens «Samfunnsløftet» gir penger til tiltak som gir noe til fellesskapet, og dette prosjektet passet dermed godt inn her, da Vadsøya og kulturparken er populært turområde for byen.

Luftskipsmasta på Vadsøya er alles «eiendom». Den sees fra alle kanter hele året, og er et viktig identitetsmerke. Den lyser opp i mørketida.  Masta legges også merke til av alle som kommer til byen. Den ligger i innflygingsbanen til flyplassen, man ser den fra veien når man kjører til og fra byen, og den sees fra sjøen.

Vadsøya kulturpark.

Luftskipsmasta er en del av Vadsøya kulturpark, som ble åpnet i 1997, som Vadsø kommunes bidrag til prosjektet «Fotefar mot nord», der alle kommuner fra Nord-Trøndelag og nordover valgte seg et kulturminne.  Luftskipsmasta er det mest spektakulære kulturminnet, bygd for landing av luftskipet Norge i 1926, og et landemerke for Vadsø. I kulturparken er det ellers vel bevarte og automatisk fredede tufter fra seinmiddelalderen og kirkegård fra samme periode (seinere brukt til russiske pomorer), industriminner, krigsminner og fredede naturområder.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har formidlingsansvar for kulturparken. Den formidles blant annet gjennom et hovedskilt og ni skilt for de ulike kulturminner gjennom «Fotefar mot nord»-prosjektet, men også gjennom brosjyrer og foredrag.  De ni skiltene ble fornyet i 2019.

Nye skilt på plass på Vadsøya sommeren 2019.

Vadsøya kulturpark brukes hele året både av turister og fastboende. Museet har guidede turer og opplegg for skoleklasser og andre grupper. Det er også bygd en gapahuk med bålplass foran masta som alle kan bruke.

En ny skjøtselsplan for Vadsøya kullturpark er under utforming, og flere skjøtselsprosjekter er under planlegging.

Takk til: