Oppdag middelaldertuftene på Vadsøya på nytt!

Oppdag middelaldertuftene på Vadsøya på nytt!

Ny, skånsom skjøtselsmetode fungerer og tuftene etter Vadsøs middelalderby er igjen synlige for publikum.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har ansvar for skjøtsel av kulturminnene i Vadsøya kulturpark, som eies av Vadsø kommune. Fylkeskommunen har det faglige ansvar for de arkeologiske kulturminnene. De tre partene planla skjøtsel av parken ved åpningen i 1997. En skjøtselsplan ble underskrevet i 2003. Denne er oppdatert i 2020.

Vedlikehold av tuftene har vært en utfordring siden åpningen. Sauer skulle holde vegetasjonen nede, men  det viste seg at store sauer i stort antall kunne ødelegge tuftene. Saken har vært drøftet med fylkeskommunen og landbruksmyndigheter, og vi har søkt om midler til ulike tiltak, men det har vært vanskelig å finne noe som fungerer. Med nye og tidligere tildelte midler fra Bevaringsprogrammet for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK-midler) fra fylkeskommunen har vi i år funnet en metode for skjøtsel av tuftene.

Skilt som med synlig overskrift "Middelalderbyen - Vadsøya ca. 1500" og utydelig tekst under. Med illustrasjon av middelalderbyen og kart over tuftefelt. I bakgrunnen ser man noen hustufter bake et gjerde, og på avstand: Vadsøsundet, brua og deler av Vadsø sentrum.
Området med tuftene er skiltet med historien om middelalderbyen som lå her.

Sommerens skjøtsel er utført av firmaet Terje Andersen Graving og transport. I tillegg har sauebonde Sindre Storegraven hatt en liten flokk villsauer i øvrige deler av kulturparken for holde vegetasjon nede. Etter noen år med manglende slått og beiting hadde ildtuene og hundekjeksen tatt fullstendig over i tufteområdet. Da man ikke bare kan kjøre over tuftene med tungt maskineri som kan skade tuftene og potensielle bygningsrester, strukturer og gjenstander som befinner seg inni og under tuftene, ble andre metoder utprøvd. Skjøtsel er utført maskinelt med lett-kjøretøy og beitepusser, gressklipper og håndholdt utstyr nede i tuftene.

Og det har fungert!

Ingen tufter ser ut til å være skadet, og de har blitt synlige for publikum igjen. Nå gjenstår det å finne ut hvordan resten av kulturparken kan holdes åpen for kratt, geiterams og hundekjeks.

Velkommen til en fin tur i Vadsøya kulturpark!

Nærbilde av en fordypninger i bakken dekket av litt gress viser hustufter fra middelalderen. Bebyggelse og deler av en bro skimtes i bakgrunnen.
Mangeromstuftene etter klipping sommeren 2020.
Okermalt port foran en grusvei i et grøntområde. På porten er det et skilt hvor det står "Vadsøya kulturpark".
Porten inn til Vadsøya kulturpark høsten 2020.

Alle foto: Monica Milch Gebhardt/Varanger museum