Tiet Ruijhaan

Tiet Ruijhaan

Tiet Ruijhaan - Veien til Ruija var en vandreutstilling som ble vist mellom 2011 og 2014 i Norge, Sverige og Finland. På denne siden vil du finne informasjon om utstillingen og ressurser knyttet til utstillinga.

Om utstillingenBildegalleriMigrasjonAktueltRessurser

 

Om utstillingen

31. mars 2011

Utstillingen Tiet Ruijhaan eller Veien til Ruija presenterer en redegjørelse for de finsktalende folkegruppenes – kvenenes – migrasjon til Ruija, den arktiske kysten av Norge. Den er basert på historisk materiale fra Finland, Sverige og Norge.

Utstillingens fortellere er de to tenåringene Sofia / Sofie og Matti / Mattias. Vi følger dem på sine reiser nordover langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger i Finnmark. I utstillingen beskriver de reisen, det de opplever på veien, og hva som skjer når de endelig kommer til Ruija.

Historien utfolder seg på det historiske bakteppet for migrasjonen, dens opprinnelse i Finland og Sverige, og de viktigste destinasjonene i Nord-Norge. Innenfor denne rammen utforsker utstillingen en rekke temaer: hvorfor og hvordan de reiste; hva de hadde med seg – både i form av materiell og immateriell kulturarv; ferdighetene de hadde med seg, og ikke minst hva de fant når de ankom Ruija.

Utstillingens historiske materiale utfylles av en rekke interaktive spill. Disse inngår i en dialog med den historiske tematikken slik den presenteres i utstillingen. Kombinasjonen av historiske fakta og interaktive spill har som siktemål å utfordre de besøkende til å vurdere sine egne erfaringer og tanker om migrasjon. Spesielt er det viktig å vurdere likheter og forskjeller mellom kvenenes migrasjon på 17- og 1800-tallet og dagens migrasjon til de nordiske landene.

Utstillingen ble åpnet i Luleå 2. April, 2011. Frem mot 2013 vil utstillingen vises på seksten ulike lokasjoner i Finland, Sverige og Norge. Den vil følge hovedrutene for kvensk migrasjon, før den til slutt ender på Varanger museum. Det er planlagt en digital versjon av utstillingen til de skolene som ikke er i stand til å delta på den fysiske utstillingen.

Utstillingen er et samarbeid mellom de følgende institusjonene:

Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra:

Utstilling er produsert av Expology i Stockholm, med utgangspunkt i en design fra LPO Arkitekter, Oslo.

Bakgrunn for prosjektet

  1. april 2011

Gjennom å lage en vandreutstilling, har deltakerne i Tiet Ruijhaan et mål om å utvikle et rammeverk for grenseoverskridende samarbeid mellom regionale kulturinstitusjoner på Nordkalotten. Dette rammeverket skal tilrettelegge for en felles tilnærming til dokumentasjon og presentasjon av historien og kulturarven til de finsketalende folk i hele regionen.

Partnere i prosjektet ser utstillingen som et pilotprosjekt. Hensikten med pilotprosjektet er å utvikles kompetanse, verktøy og metoder som på sikt kan brukes til å igangsette flere samarbeidsprosjekter med samme tema på Nordkalotten. Prosjektet ønsker å sammenstille den allerede eksisterende dokumentasjonen relatert til migrasjonen av finsketalende folkegrupper, som finnes i de tre landene, og presentere en samlet redegjørelse for karakteren av reisen og utfordringen for de som foretok det.

Prosjektet ønsker også å utvikle strategier for vandreutstillinger som kan utnytte de tilgjengelige ressurser i den stadig mer digitaliserte verden vi lever i.  I særdeleshet ønsker prosjektet å fokusere på formidling av kunnskap i skoler som ligger i regioner hvor avstanden mellom tettstedene er stor, slik at skolene ikke har ressurser til å besøke utstillingene der de er.

Her kan du kaste ned prosjektbeskrivelsen (5 MB).

 

Kalender

02. april 2011:

Åpning i Luleå

Utstillingen «Veien til Ruija åpner på Norrbottens museum i Luleå. Vises frem til 7. juni 2011.

01. juli 2011:

Åpning i Sodankylä

Den 1. juli 2011 åpner «Veien til Ruija» på rådhuset i Sodankylä i Finland. Vises frem til 31. august 2011

23. september 2011:

Åpning i Rovaniemi

Veien til Ruija åpner på The Provincial Museum of Lapland, Arktikum i Rovaniemi den 23. september 2011. Vises til 30. oktober 2011.

01. desember 2011:

Åpning i Kemijärvi

Den 1. desember åpner «Veien til Ruija» på kulturhuset i Kemijärvi. Vises frem til 31 desember.

14. januar 2012:

Åpning i Haparanda«Veien til Ruija» åpner på biblioteket i Haparanda den 14. januar 2012. Vises frem til 12. februar.

26. februar 2012:

Åpning i Overtorneå

Den 26. februar åpner «Veien til Ruija» på Nordkallottbiblioteket i Overtorneå. Vises frem til 1. april.

15. april 2012:

Åpning i Pajala

«Veien til Ruija» åpner på Folkets hus i Pajala den 15. april 2012. Vises frem til 13. mai.

27. mai 2012:

Åpning i Kiruna

Den 27. mai 2012 åpner «Veien til Ruija» på Stadshuset i Kiruna. Vises frem til 24. juni.

08. juli 2012:

Åpning i Tromsø

«Veien til Ruija» åpner på Tromsø Museum den 8. juli 2012 kl 13.00. Vises frem til 25. september.

02. oktober 2012:

Åpning i Nord-Troms

Den 2. oktober 2012 blir det utstillingsåpning på Nord-Troms museum. Vises frem til 31. desember 2012.

13. januar 2013:

Åpning i Alta

«Veien til Ruija» åpner på Alta Museum den 13. januar 2013. Vises frem til 24. mars 2013.

31. mars 2013:

Åpning på Nordkapp

Den 31. mars 2013  åpner «Veien til Ruija» på Nordkappmuseet. Vises frem til 27. mai 2013.

02. juni 2013:

Åpning i Børselv

Den 2. juni 2013 åpner «Veien til Ruija» på Kainun institutti, Kvensk institutt i Børselv. Vises frem til 25. august 2013.

27. januar 2014:

Åpning i Vardø

I uke 5 2014 åpner «Veien til Ruija» på Vardø Museum. Vises frem til 3. mars 2014.

10. mars 2014:

Åpning i Kirkenes

«Veien til Ruija» åpner på Sør-Varanger museum den 10. mars 2014. Vises til 12. mai 2014.

19. mai 2014:

Åpning i Vadsø

«Veien til Ruija» åpner på Vadsø Museum den 19. mai 2014.