Mer informasjon om gamle bygninger i Varanger!

Mer informasjon om gamle bygninger i Varanger!

Varanger museum er i gang med et prosjekt om dendrokronologiske prøver på eldre bygg.

Disse prøvene av tømmer på eldre bygg, kan gi oss verdifull informasjon om bygningens alder, hvor tømmeret er ifra og om lokal byggetradisjon i eldre tid.

Museet har fått dendroøkologen Andreas Kirschhefer fra Tromsø til å gjennomføre de dendrokronologiske prøvene i samarbeid med museet, som også samtidig får kurs i hvordan dette gjøres. De første byggene som nå er tatt prøver av er museumsanleggene Tuomainengården og Esbensengården i Vadsø. Disse venter vi nå på analyse av.

Prøvene gjøres med spesialbor som kan bore ut en del av treet som viser årringer fra barken og inn, i tillegg gjøres det en nøyaktig dokumentasjon over hvor prøvene tas.

Prosjektet er i gang med tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune, som gjennom Riksantikvarens tildeling av tilskudd fra statsbudsjettet i 2021, fikk satt av midler som skal brukes til å ta dendrokronologiske prøver av eldre bygninger i Troms og Finnmark fylke.

På grunn av at mye av trehusbebyggelsen i Finnmark ble brent ned ved slutten av 2. verdenskrig er de få eldre bygningene, som vi særlig finner i Øst-Finnmark, av høy kulturminneverdi. Prosjektet skal vare til 2024 og vil dekke Sør-Varanger, Vardø og Vadsø kommune. Varanger museums tre avdelinger, i Sør-Varanger, Vadsø og Vardø, vil alle delta i prosjektet.

 

Håndverker Tore Morten Larsen, konservator Torstein Lindheim begge fra Grenselandmuseet, og håndverker Terje Johansen fra Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, på tunet til Tuomainengården i Vadsø. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Oversiktsillustrasjon over de ulike bygningene på Tuomainengården.

 

De første prøvene tas fra tømmeret i bygget som huset sauefjøs og melbu på Tuomianengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Dendroøkolog Andreas Kirchhefer, håndverker Terje Johansen og konservator Torstein Lindheim leter med lys og lykter etter egnede steder å ta prøver av tømmeret i det gamle sauefjøset på Tuomainengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Dendroøkolog Andreas Kirchhefer, konservator Torstein Lindheim og håndverker Terje Johansen studerer tømmeret på innsiden av det gamle sauefjøset på museumsanlegget Tuomainengården. Konservator Tove Kristiansen fra Vadsø museum-Ruija kvenmuseum noterer ivrig fra utsiden. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Utpekte boresteder merkes med trekanter. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Konservator Torstein Lindheim borrer i fjøsveggen på Tuomainengården, dendroøkolog Andreas Kirchhefer og håndverker Tore Morten Larsen følger spent med. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Dendroøkolog Andreas Kirchhefer tar ut boreprøve fra boret med hjelp fra konservator Torstein Lindheim. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Håndverkerne Johnny Sommer og Tore Morten Larsen diskuterer de ulike lafteteknikkene brukt på melbu og stall på Tuomainengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Laftet hjørne på stallbygningen på Tuomainengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Engasjert gjeng og god stemning i fjøset mens man klargjør til boring. Spennende med undersøkelser av gamle museumsbygg! Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Kunnskap og erfaringer deles mens man følger med på at håndverker Tore Morten Larsen borer ut prøver fra veggen i det tidligere sauefjøset. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Håndverker Terje Johansen borer ut flere prøver.  Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Konservator Torstein Lindheim borer ut en prøve i en ny vegg i sauefjøset under veiledning fra dendroøkolog Andreas Kirchhefer. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Håndverkerne Terje Johansen og Johnny Sommer studerer en eldre stokk fra veggen på sauefjøset som det skal tas prøve av. Denne ble byttet ut for flere år siden fra veggen vi ser ved siden av, og som tydelig viser restaurert del nederst og eldre gjenværende del lengre oppe. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum

 

Etter prøvetakingen i uthusene var det tømmeret i hovedhuset sin tur.  Her merker dendroøkolog Andreas Kirchhefer hvor det passer å bore ut prøver. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Merking av tømmeret før prøvetaking. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Det noteres grundig mens prøver tas av det eldste tømmeret i andre etasje på Tuomainengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Håndverker Tore Morten Larsen borer ut prøver av tømmeret i andre etasje på Tuomainengården. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

På dag to med prøvetaking ble det tatt prøver på Esbensengården i Vadsø. Konservator Torstein Lindheim og dendroøkolog Andreas Kirchhefer følger med når håndverker Tore Morten Larsen borer ut prøver på loftet. Foto: Tove Kristiansen/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Dendrokronologisk prøvetaking av tømmeret på Esbensengården: spesialbor og treprøver. Foto: Tove Kristiansen/Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

 

Mer om Varanger museums tidligere arbeid med dendrokronologi:

Årringsdatering i Øst-Finnmark | Varanger museum