Sør-Varanger museum

Sør-Varanger museum har hovedfokus på grensehistorier i Sør-Varanger, der grensene mellom Norge, Finland og Russland møtes. Museet ble etablert i 1964, og det første anlegg som tilhørete museet var Bjørklund gård som ble kjøpt i 1967. Frem til 1997 var Strand skoleinternat hovedbygningen, men da Grenselandmuseet i Kirkenes sto ferdig samme år, ble administrasjonen flyttet og nye faste utstillinger lagt dit.

I tillegg til Grenselandmuseet har vi i dag museumsanlegg både i Pasvik, Neiden og Bugøynes. Anleggene representerer et tverrsnitt av byggeskikk og historie knyttet til viktige linjer i kommunens eldre historie.

Kontakt Sør-Varanger museum
E-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 789 94 880
Administrasjonens besøksadresse: Førstevannslia, 9900 Kirkenes