Lassigården

Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var det butikk, og en tid også bakeri.

Bugøynes har hatt sporadisk norsk bosetning opp gjennom århundrene. Fra 1850-tallet begynte kvenene å bosette seg på stedet. Bugøynes er ennå i dag ei bygd dominert av finsk språk og kultur. Lassigården ble restaurert i løpet av 1990-årene. Takreparasjoner pågår sommeren 2016, og Lassigården er derfor midlertidig stengt.

Besøksadresse
9935 Bugøynes

Åpnes etter avtale med Bugøynes opplevelser AS v/ Elsa Haldorsen tel.900 32 249

Kontaktinformasjon til museet:
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 99 48 80