Lassigården

Lassigården ble oppført i 1847 på Bugøynes, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen fra Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården mens kvenene kalte den Lassintalo, etter handelsmann Lars Esbensen (1836-1911). Den eldste delen av huset er av økset tømmer fra 1700-tallet og senere påbygd. Huset ble flyttet over fjorden fra Vadsø til Bugøynes, og ble handelsmannens bolig. Eiendommen besto i tillegg opprinnelig av fjøs, vaskehus, stabbur og røkeri. Lassigården var bolig for bestyrere og fiskebruket frem til 1962. Frem til 1929 var det butikk i tilbygget i østenden av huset, og senere bibliotek. Lassigården ble restaurert i løpet av 1990-årene.

Besøksadresse
9935 Bugøynes

Åpningstider sommer 2023: 17.6 -6.8 kl. 11.00-17.00

Kontaktinformasjon til museet:
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 99 48 80 

Besøk oss