Labahågården

Mikko Lapa-aho kom til Øvre Neiden i 1871, rydda jord og slo seg ned her. Han var fra Lidensalmi i Nord-Finland, men hadde under nødsåra der utvandret til Norge og registrert seg som fisker i Vadsø. Labahå er en fornorskning av Lapa-aho. På norsk betyr navnet Bogerud (av bog = skulder (på reinen) og -rud = rydning). Det offisielle norske navnet på gården er Nedre Bjørknes.

Labahågården er plassert nær Neidenelva som var hovedferdselsåre og ei god lakseelv. I området er det også et gammelt vadested over elva i forbindelse med en viktig sti for ferdselen fra Sevettijärvi i Nord-Finland via Neiden til Karlebotn innerst i Varangerfjorden. Trafikken langs stien gjorde at kontakten med det gamle hjemlandet var god.

Den gamle stua som museet eier ble bygget i 1896 og var i bruk til 1954. Dette er den eneste gjenværende av de gamle bygningene på gården. Den har en form som følger finsk bygningstradisjon, men som vi også kjenner igjen fra den norske kulturen.

Besøksadresse:
9930 Neiden
Følg skiltet vei fra E6 i Neiden ca. 7 km. oppover langs vestsiden av elva.

Kontaktinformasjon til museet:
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 789 94 880

Besøk oss