Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger

Prosjektet “Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger” var et samarbeid mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, der man ønsket å samle inn og dokumentere kvensk/norskfinsk folketradisjon i dagens Varanger. Målsettingen var også å skape nye og spennende metoder for formidling av denne kulturarven. Prosjektet gikk over to år med oppstart våren 2016 og avslutning høsten 2017. Prosjektet ble finansiert av Kulturrådet.

Hensikten med prosjektet var å samle inn, dokumentere, presentere, formidle og publisere ny informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den kommer til uttrykk i Varanger i dag. Hovedfokus var dokumentasjon og formidling av vokal- og musikkuttrykk, eventuelt også andre kulturelle uttrykk blant enkeltpersoner og i ulike grupper tilknyttet barnehage, skole, kulturskole, kor, band, frivillig kulturliv, religiøs forsamling etc. Hensikten er ikke å samle inn denne kulturarven som kunnskap om levd liv, men i stedet å finne metoder for hvordan vi kan bevare og gjenopplive elementer som levende kulturuttrykk, slik at de kan overleve til nye generasjoner.

Prosjektets mål
  • Samle inn kvenske/norskfinske kulturuttrykk i Varanger.
  • Dokumentere i form av lydfiler, faglig publikasjon og nettpublikasjon. Dokumentasjon gjør grunnlaget for formidling.
  • Utvikle holdnings- og identitetsskapende formidlingsmetoder som man kan bruke spesielt i arbeidet med barn og ungdom.
Publikasjon

Et resultat av prosjektet er antologien «Ei sole sorrakieli» redigert av Reidar Bakke, Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi. Boka kan bestilles fra vår museumsbutikk.

Ei sole sorrakieli. Bok kr. 300,-