Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger

Prosjektet “Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger" er et samarbeid mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto, der man ønsker å samle inn og dokumentere kvensk/norskfinsk folketradisjon i dagens Varanger. Målsettingen er også å skape nye og spennende metoder for formidling av denne kulturarven. Prosjektet vil gå over to år med oppstart våren 2016 og avslutning høsten 2017. Prosjektet blir finansiert av Kulturrådet.

Hensikten med prosjektet er å samle inn, dokumentere, presentere, formidle og publisere ny informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den kommer til uttrykk i Varanger i dag. Hovedfokus vil være dokumentasjon og formidling av vokal- og musikkuttrykk, eventuelt også andre kulturelle uttrykk blant enkeltpersoner og i ulike grupper tilknyttet barnehage, skole, kulturskole, kor, band, frivillig kulturliv, religiøs forsamling etc. Hensikten er ikke å samle inn denne kulturarven som kunnskap om levd liv, men i stedet å finne metoder for hvordan vi kan bevare og gjenopplive elementer som levende kulturuttrykk, slik at de kan overleve til nye generasjoner.

Prosjektets mål
  • Samle inn kvenske/norskfinske kulturuttrykk i Varanger.
  • Dokumentere i form av lydfiler, faglig publikasjon og nettpublikasjon. Dokumentasjon gjør grunnlaget for formidling.
  • Utvikle holdnings- og identitetsskapende formidlingsmetoder som man kan bruke spesielt i arbeidet med barn og ungdom.
Kontakt

Avdelingsleder Kaisa Maliniemi kaisa.maliniemi@varangermuseum.no eller tlf 45214744.