Forskning

Vitenskapelig forskning er en viktig del av museets virksomhet, og flere av våre ansatte er aktive som forskere innenfor et bredt spekter av fag og problemstillinger. Oversikt over aktuelle forskningspublikasjoner som vi er involvert i, kan finnes på varangermuseum.academia.edu.