Partisanhistorie

Historien om partisanene har lenge vært en del av den skjulte historien om krigen i Nord-Norge. Alt for lenge har den vært unngått som en del av Norges motstandskamp. Man har fokusert på og gitt all historisk oppmerksomhet til den motstandskampen som foregikk i det okkuperte Sør-Norge, mens motstandskampen som foregikk i den delen av landet hvor det faktisk var krig og ikke bare okkupasjon, har blitt tiet i hjel. Mye av årsakene til dette henger sammen med at partisanene var kommunister, de rapporterte til Moskva og fikk opplæring i Russland istedenfor London og England. Arbeidet de gjorde var viktig og farlig, det foregikk ofte under svært harde forhold, og flere av dem mistet livet under en opprulling av tyskerne i 1943. Etter krigen ble de ofre for overvåking av den norske staten, og det kom ingen utmerkelser i posten til de overlevende etterpå. Det kom først en offentlig unnskyldning fra Kongen i 1991, men fullstendig oppreisning og heder for det viktige motstandsarbeidet de gjorde har de ennå ikke fått.

Museet arbeider for tiden med et prosjekt for å få et nasjonalt senter for partisaner i Kiberg. Man ønsker å utbedre utstillingen som er på Partisanmuseet, samt drive forskning på og formidling av denne viktige delen av Norges krigshistorie og partisanenes innsats for frigjøringen av landet.