Grensehistorier

Grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland er et brytningssted klimatisk, geologisk og kulturelt sett. Her har folk møttes, samhandlet og levd siden de første menneskene kom til området for ca 10 000 år siden. Ved enden av den russiske taiga og Golfstrømmen har menneskene siden vandret og benyttet seg av det landet har gitt dem. Dette er grensehistorier!

Grenselandmuseet jobber med tema knyttet til livet til folk som til enhver tid bor, lever eller har oppholdt seg i dette grenseområdet. Beliggenheten, den sammensatte kulturen, det sterke naboskapet, og religionspluralisme har gjort området utsatt for nasjonalpolitiske strategier for å befeste, fornorske og kristne området. Dette har grepet direkte inn i folks liv, og har fått konsekvenser for alt fra befolkningsutvikling, skole,- og språkutvikling, til samfunnsstruktur. Sør-Varangers beliggenhet i Norges nordøstligste hjørne var bakgrunn for den massive okkupasjonen under andre verdenskrig, og krigens hendelser har satt dype spor både i terrenget, og i folks bevissthet.

Vårt fagområde er Grenselandets særegne kulturhistorie med særlig vekt på områdets etniske og kulturelle mangfold, i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng.

I tillegg til å ivareta historien og kulturarven, skal vi fremme flere stemmer og perspektiver, og jobbe for å være dagsaktuelle.