Pleymkaia

Pleymkaia er fra begynnelsen av 1900-tallet og var allmennings- og ekspedisjonskai på Bugøynes. På kaia ble fisk, dyrefôr og andre varer fra lokalbåten tatt i land. Det gamle pakkhuset, som var ekspedisjonslokale for lokalbåten, står fremdeles på kaia. Lokalbåten kunne bare legge til ved flo sjø. Ved fjære sjø måtte den ligge og vente ute på havna.

På kaia var det tidligere et notspill til å dra opp garn og nøter for tørking. Den gamle kaia med notspillet var i dårlig forfatning og måtte til slutt rives. Varanger Museum har rekonstruert kaia.

Besøksadresse
9935 Bugøynes

Åpningstider
Kaia er tilgjengelig for publikum.

Kontakt
e-post: glm@varangermuseum.no
Tlf: +47 789 94 880 – (avd Sør-Varanger museum)

Besøk oss