Barn og familier, skoler og barnehager på Grenselandmuseet

Alle barn og unge er hjertelig velkommen til oss! Vi har et spennende uteområde, og inne er det lekekrok i kafeen, spennende lyttestasjoner i utstillingen og digital guiding med Bædi & Børdi.

Barn opp til 16 år har gratis inngang til utstillingene, det samme har skoler (inkludert videregående) og barnehager.

UTEOMRÅDET
Området ved Grenselandmuseet og i Førstevannslia er avskjermet og variert. Mange bruker området flittig, det er et fint turområde både vinter og sommer, og åpent for alle.

Bålplassen

rett til høyre for Grenselandmuseet er disponibel for alle som ønsker å bruke den. Den er lett tilgjengelig for rullestol og vogn, og har platting med benker og bord. Ta med litt ved og sitteunderlag. (Hele året)

Minidagbruddet

-en «sandkasse» med pukk fra AS Sydvaranger, er spennende å leke i for de yngste. Elever kan låne magneter som de leter etter malm med (avtales på forhånd). Der er også større malmsteiner og et storbildekk å klatre på, samt leker som spader, trillebårer, lastebiler og gravere. Kombineres gjerne med et besøk inne på museet i utstillinga om A/S Sydvaranger. Eller brukes fritt. (Vår/ sommer/høst).

Labyrinten

i steinkonstruksjon til høyre rett utenfor Grenselandmuseet er en kopi i riktig størrelse av en labyrint som ligger på Holmengrå (ytterst i Jarfjorden). Mønsteret har likhet med mange andre labyrinter andre steder i verden, og i denne typen blir man ledet trygt både inn og ut av midten. Prøv å gå i den og se selv! (Vår/sommer/høst).

Museumsgamma

nede ved Førstevann står åpen, og kan brukes fritt. Følg stien ned fra sykkel -og gangstien, gamma er godt synlig. Ta med litt ved, og sitteunderlag. Husk å sjekke at ventiler nede ved gulvet er åpne, og likeledes luka i taket. Meld helst fra på forhånd, så vi kan sjekke at den er klar til bruk eller om andre allerede har planlagt å bruke den. Alt av søppel tas med derfra. (Hele året).

Velkommen til oss!

 

FASTE UTSTILLINGER MED FORMIDLINGSTEMA PÅ GRENSELANDMUSEET

Vi formidler den sammensatte grensehistorien i Sør-Varanger. Bosettingshistorie, kulturmøter og samfunnsutvikling er gjennomgående tema. Skoleelever og barnehagebarn er prioriterte gjester, og vi tilpasser oppleggene etter alder og ønsker. Et museumsbesøk kan være et supplement til undervisningen i skolen.

Barnehager og skoler bruker museet gratis. Det er selvsagt også mulig å komme lærerstyrt med klassen eller barnegruppa. Meld helst uansett i fra på forhånd, så vi unngår kollisjon med andre grupper.

Kaare Espolin Johnson. Grafikk.

I Espolin-utstillingen snakker vi om kunstnerens lokale tilknytning og oppvekst, den spesielle skrapeteknikken han brukte, og motivene i bildene hans. Han var særlig opptatt av natur, hav og fiskerliv, og naturkreftene i kontrast til mennesket. Han er også godt kjent for sine barneskildringer, som viser til kunstnerens egne barndomsminner fra Øst Finnmark. For eldre elever er det mulig å se en dokumentarfilm om og med kunstneren.

Industrihistorie

Utstillingen omhandler industrihistorien med AS Sydvaranger fra 1906 til 2006. Den viser prosess og produksjon av jernmalm ved hjelp av modeller og film. Formidlingen legger vekt på utvikling og samfunnsendringene som industribyggingen har ført med seg i Sør-Varanger. Klassen får en gjennomgang av prosessen ved hjelp av steinprøver, borekjerner og magneter, og de får kjennskap til Sør-Varanger før industrialiseringa. Vår og høst er det mulig å bruke utearealet med elementer fra gruveområdet som en del av opplegget, spesielt egnet for femåringene i barnehagene og «småtrinnene» på skolen. Malmjakt med magneter i «minidagbruddet» pleier å være en spennende måte å forstå malmens egenskaper på.

2. Verdenskrig i Grenseland

Historie om Sør-Varanger under 2. verdenskrig. Sentrale temaer i utstillingen er oppbyggingen av Festung Kirkenes, flyalarmer, partisanvirksomhet, fangeleirene, Iljusjinflyet, og lokalbefolkningens erfaringer under og etter okkupasjonsperioden. Hørestasjoner med opplesning av historier om barna Sofie og Kathrines opplevelser i Øst-Finnmark under krigen (Grethe Haagenrud) er populært blant de fleste aldersgrupper og gir et viktig innblikk i hvordan det var og kan oppleves å være barn under krig.

Det grenseløse vannet. Grensehistorie.

Vi snakker om Sør-Varanger som møtested før og nå mellom mennesker, kulturer, språk, religioner, handel og nasjonalstater. Hvordan var det her før grensetrekkinga i 1826, og hvordan utviklet Sør-Varanger seg videre? Se gjerne også vår omfattende nettutstilling http://www.pasvikelva.no


TILBUD I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Nybyggerliv på Bjørklund gård

Her får femtetrinnselevene oppleve lokal kulturarv knyttet til den norske innvandringen til Pasvik. Fast tilbud i september. Les mer: DKS-opplegg på Bjørklund

 

Ta kontakt for avtale om opplegg og omvisninger, helst i god tid (minst to uker) i forveien.
Silja Andersen, formidler:
san@varangermuseum.no  eller: glm@varangermuseum.no
tlf: 78 99 48 80/85

Besøk oss