Steilneset Minnested

Steilneset Minnested, «Heksemonumentet» på folkemunne, er en del av Nasjonale Turistveger. Det er lagd for å minnes de som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet, men drar også paralleller til vår tids forfølgelser og «hekseprosesser». Installasjonen består av Flammehuset, med et kunstverk av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois, og Minnehallen, designet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor. Tekstene i Minnehallen er bearbeidet av historiker Liv Helene Willumsen, hun tok utgangspunkt i rettsreferatene fra trolldomsprosessene i Finnmark. Steilneset Minnested ble åpnet av Dronning Sonja 23. juni 2011.

Minnehallen til den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor utgjør en sakral og verdig ramme for ofrene etter trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. På mange måter er den i skarp kontrast til Louise Bourgeois installasjon i Flammehuset, som Zumthor har tegnet rammene rundt,  kunstverket The Damned, The Possessed and the beloved representerer traumet som trolldomsprosessene er i en historisk kontekst.

Varanger Museum avd. Vardø har ansvar for å formidle historien om trolldomsprosessene i Finnmark, og museet selger i tillegg flere forskjellige bøker som omhandler trolldomsprosessene og byggene på Steilneset. Disse kan fås kjøpt på flere av våre museumsbutikker eller bestilles på nett, se her for museumsbutikk. 

Besøksadresse
Andreas Lies gate, 9950 Vardø

Åpningstider
Steilneset Minnested er alltid åpent, men ubetjent.
18.06 – 19.08: For guiding møt opp på guidekontoret inne på Vardøhus festning kl 11 – 12 (daglig)

Guiding utenom sesong/ellers i året: På bestilling minimum 3 dager før.

Kontakt
e-post: vardo@varangermuseum.no eller maria.skrydstrup@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 94 28 90 – (avd Vardø museum)