Steilneset Minnested

Steilneset Minnested, «Heksemonumentet» på folkemunne, er en del av Nasjonale turistveger. Det er lagd for å minnes de som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet, men drar også paralleller til vår tids forfølgelser og «hekseprosesser». Installasjonen består av Flammehuset, med et kunstverk av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois, og Minnehallen, designet av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor. Tekstene i Minnehallen er skrevet av historiker Liv Helene Willumsen, hun tok utgangspunkt i rettsreferatene fra trolldomsprosessene i Finnmark. Minnestedet er en del av Nasjonal turistveg Varanger og kunstsatsingen til Statens vegvesen Nasjonale turistveger. www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/varanger
Steilneset Minnested ble åpnet av Dronning Sonja 23. juni 2011.

Minnehallen til den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor utgjør en sakral og verdig ramme for ofrene etter trolldomsprosessene i Finnmark på 1600-tallet. På mange måter er den i skarp kontrast til Louise Bourgeois installasjon i Flammehuset, som Zumthor har tegnet rammene rundt,  kunstverket The Damned, The Possessed and the beloved representerer traumet som trolldomsprosessene er i en historisk kontekst.

Varanger Museum avd. Vardø har ansvar for å formidle historien om trolldomsprosessene i Finnmark, og museet selger i tillegg flere forskjellige bøker som omhandler trolldomsprosessene og byggene på Steilneset. Disse kan fås kjøpt på flere av våre museumsbutikker eller bestilles på nett, se her for museumsbutikk. 

Besøksadresse
Andreas Lies gate, 9950 Vardø

Åpningstider
Steilneset Minnested er alltid åpent, men ubetjent.
Guiding utenom sesong/ellers i året: På bestilling minimum 3 dager før.
Prisliste guidingtjenester 
(Benytt knappen under for å komme til bookingskjema/Use button below to access our booking form)

 

Kontakt
e-post: vardo@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 510 – (avd Vardø museum)

 

Besøk oss