Esbensengården

Utleie selskap
Selskapslokale med plass til opptil ca 20 personer.
kr. 2500,- inkludert duker og pådekking
kr. 2000,- uten duker og pådekking

Utleie møter
Møterom med plass til ca 25 personer
kr. 1200,-

Foredrag i forbindelse med utleie – kr. 500,-
Omvisning i forbindelse med utleie – kr. 300,-

Kontakt og bestilling
E-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 94 28 90 (avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)