Vardøhus Festning – Vardø

Velkommen til verdens nordligste festning og Norges østligste festning. Dagens festning ble bygget mellom 1734 og 1738, og bortsett fra mindre forandringer framstår den slik den var i 1738. Vardøhus er formet som en åttekantet stjerne med lave, steinkledde jordvoller. Innenfor murene er det 9 særpregede bygninger med egne utstillinger i de fleste av dem.

 

392976

Besøksadresse
Festningsgata, 9950 Vardø

Åpningstider
18.06 – 19.08: Guiding tilgjengelig mellom kl. 1200 – 1700

(For guiding utenom ta kontakt på kontaktinfo under.)

Kontakt
e-post: vardo@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 94 28 90 – (avd Vardø museum)