Vardøhus Festning – Vardø

Velkommen til verdens nordligste festning og Norges østligste festning. Dagens festning ble bygget mellom 1734 og 1738, og bortsett fra mindre forandringer framstår den slik den var i 1738. Vardøhus er formet som en åttekantet stjerne med lave, steinkledde jordvoller. Innenfor murene er det 9 særpregede bygninger med egne utstillinger i de fleste av dem.

Besøksadresse
Festningsgata, 9950 Vardø

Åpningstider:
Festningen er allment åpen mellom 09.00 – 21.00.

Vardø museum formidler videre kontakt til festningen ved henvendelser, ta kontakt under:
e-post: vardo@varangermuseum.no
Tlf: +47 407 04 510 – (avd Vardø museum)

Besøk oss