Tuomainengården

Utleie selskap
Lokale med plass til ca 10 personer
kr. 2000,- inkludert duker og oppdekking
kr. 1500,- uten duker og oppdekking
Fyring i badstu kr. 1500,- (må forhåndsavtales)

Utleie møter
Møterom med plass opptil 10 personer
kr. 1000,-

Badstu
Leie og fyring – kr. 1500,-
Bruk av kjøkkenet i huset i forbindelse med badstu – kr. 200,-

Foredrag i forbindelse med utleie – kr. 500,-
Omvisning i forbindelse med utleie – kr. 300,-

Kontakt og bestilling
E-post: vadso@varangermuseum.no
Tlf: +47 78 94 28 90 (avd Vadsø museum – Ruija kvenmuseum)

Besøk oss