Videregående trinn

Steilneset minnested – Trolldomsprosessene

Vi tilbyr et foredrag om trolldomsprosessene i Finnmark, med mulighet for diskusjon og spørsmål etterpå. Foredraget stiller blant annet spørsmål knyttet til samtiden og har fokus på menneskerettigheter, mobbing/utestenging, kvinnesyn, justis og rettssystem.

Tilrettelagt for fag i skolen
Historie, samfunnsfag, psykologi og rettslære

Tilpasset: alle trinn på videregående
Varighet: 1.5 timer

 

Besøk oss