Sør-Varanger som grenseområde

En introduksjon om livet i grenselandet. Sør-Varanger er et møtepunkt både biologisk, kulturelt, politisk, religiøst og geografisk. Møter mellom mennesker har formet folk og område, fra Sør-Varanger var et fellesdistrikt mellom Norge, Russland og Finland, til grensen ble trukket i 1826,- og frem til i dag.

Utstillingen kan sees på
Grenselandmuseet i Kirkenes

Besøk oss