Kibergsneset – Kiberg fort

Varanger Museum ferdigstiller denne sommeren skiltingen av de enkelte infopunktene av krigsminnene på Kibergsneset – Fort Kiberg. Disse infopunktene/markeringene er ment å gi en oversikt over de forskjellige installasjonene som den tyske krigsmakt etterlot seg sent i oktober 1944.

De siste infopunktene kommer opp i månedsskiftet juli/august 2020, og de tre store oversiktskartene som skal monteres er under revisjon for endelig utforming. Samarbeidspartnere i dette prosjektet har vært Erik Hårberg, kystfort.com, som har stått for design og utforming av skiltene, og Vegard Lind har vært teknisk/faglig konsulent og den som har stått for montering av skiltene.

Prosjektet er finansiert med tilskudd fra Riksantikvaren.

En kortfattet innføring i fortets historie kan leses her: KYSTBATTERIET PÅ KIBERGSNESET

Infopunktene/markeringene består av en gulmalt betongsøyle med en plakett på toppen.

Besøk oss